Menu Close

KONSULTACIJAS VYKDO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJOS

KONSULTACIJAS VYKDO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJOS

Nuo 2024-02-02 patvirtinta Lietuvos medicinos norma MN28:2019 „Bendrosios praktikos
slaugytojas“ kurioje slaugytojoms suteikiamos platesnės kompetencijos vykdant savo darbo
funkcijas. Slaugytojoms suteikta teisė savarankiškai vykdyti pacientų konsultacijas vertinant jų
sveikatos būklę, valdant paciento sveikatos rizikos veiksnius, stebint lėtinėmis ar
užkrečiamosiomis ligomis sergančių pacientų sveikatos būklę, mokant pacientus sveikos
gyvensenos principų. Slaugytojos pacientus gali konsultuoti kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.
Slaugytojo kompetencija neapsiriboja tik slaugos procedūromis. Nuo šiol slaugytoja gali
savarankiškai paskirti tam tikrus tyrimus, pagal kompetenciją vertinti jų rezultatus, atlikti
profilaktinius patikrinimus, imunoprofilaktiką, skirti medicinos pagalbos priemones, pratęsti
gydytojo skirtus vaistus lėtinėms ligoms kontroliuoti, teikti kitas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas.
Šio pakeitimo dėka daugiau dėmesio sulauks pacientai, sergantys lėtinėmis ligomis, cukriniu
diabetu, kraujotakos sistemos ligomis. Nuo šiol, pacientas užsiregistravęs slaugytojos
konsultacijai, galės gauti ne tik konsultaciją. Slaugytoja gali pratęsti (išrašyti) anksčiau šeimos
gydytojo skirtus kompensuojamus vaistus, kuriuos pacientas vartojo ne trumpiau kaip 3
mėnesius. Išimtis yra ta, kad slaugytoja galės išrašyti kompensuojamus vaistus tiems pacientams,
kurių sveikatos būklė yra stabili ir jų vartojami vaistai neturi psichotropinio poveikio (pvz.
raminamieji vaistai).
Užsiregistravus slaugytojo konsultacijai, slaugytoja galės pacientui paskirti reikalingus
tyrimus prieš operaciją, tyrimus, reikalingus atlikti profilaktiniam sveikatos patikrinimui ar
tyrimus, kurie gydytojo paskirti kartoti reguliariai (pvz. vartojant kraują skystinančius vaistus).
Siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, paprastesnis ir intensyvesnis tapo prevencinių
programų vykdymas. Slaugytojos pilnai įsijungusios į prevencinių programų naudos sklaidą, jų
vykdymą. Naudojantis elektronine sveikatos sistema, sklandžiai vyksta pacientų atranka (pagal
amžiaus grupes) dalyvavimui profilaktiniuose sveikatos patikrinimuose. Pastebėjome, kad
kiekvienas sulaukęs slaugytojos kvietimo atvykti pasitikrinti tik apsidžiaugia, o dažnu atveju ir
nustemba. Tai tik patvirtina nuomonę, kad žmonės nori, kad jais kas nors pasirūpintų, primintų
apie save patį, suteiktų naudingos informacijos sveikatos klausimais.
Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka slaugytojos gali išduoti siuntimą asmens
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą).
Tačiau ši paslauga dar iki sklandaus vykdymo teisiškai nebaigta įgyvendinti, todėl kyla daug
neaiškumų. Bet nepaisant to, šiuo pereinamuoju laikotarpiu, slaugytoja jums gali paaiškinti ir
patarti, koks sprendimas jums būtų tinkamiausias.
Šie pokyčiai padės objektyviai vertinti slaugytojų atliekamas funkcijas, plės jų
kompetencijas, didins šios profesijos prestižą. Taip pat tikime, kad šie pokyčiai stiprins šeimos
mediciną ir priartins paslaugas, pagreitins pacientų patekimą pas šeimos gydytojus.
Slaugytojos visada arti paciento, ligoniai dažnai kreipiasi į jas patarimų, paguodos dėl
savęs ar dėl artimo. Kviečiame pacientus būti aktyviais, nebijoti naujovių, priimti slaugytojų
teikiamas paslaugas, kurios gali išspręsti pacientui iškilusias sveikatos problemas ir registruotis
konsultacijoms.

Skip to content