Menu Close

Prisirašymas prie Kupiškio PASPC

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (PASPĮ), įskaitant ir gydymo įstaigą, teikiančią pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (toliau vadinama Psichikos sveikatos centru).
Pasirinkęs PASPĮ ir konkretų gydytoją (šeimos gydytoją ar vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją), taip pat Psichikos sveikatos centrą ir gydytoją psichiatrą (psichikos sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos ir toje pačioje PASPĮ), asmuo (globėjas) užpildo, pasirašo ir pateikia 2 Prašymus  gydytis pasirinktose  gydymo įstaigose (forma Nr. 025-025-1/a). Prašymai pagal šią formą gali būti pateikiami vienu iš nurodytų būdų:
  • atvykus į  Kupiškio PASPĮ – registratūroje ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • per Elektroninės valdžios vartus arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą, prisijungus prie PASPĮ, teikiančios šeimos gydytojo komandos paslaugas, ir Psichikos sveikatos centro elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos, formą Nr. 025-025-1/a užpildžius ir pateikus elektroniniu būdu https://manosveikata.spi.is/
  • paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • PASPĮ, teikiančios šeimos gydytojo komandos paslaugas, ir Psichikos sveikatos centro nurodytu elektroniniu paštu, pateikiant pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą formą Nr. 025-025-1/a ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Šis papunktis taikomas tik tuo atveju, jei šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo kitais nurodytais būdais. Asmuo formos Nr. 025-025-1/a originalą per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) turi pateikti (tiesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį) PASPĮ ir Psichikos sveikatos centrui, prie kurio prisirašė.
Skip to content