Menu Close

APIE MUS

2024-01-01 VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminiame asmens sveikatos priežiūros centre
dirba 74 darbuotojai:

– šeimos gydytojai;
– vidaus ligų gydytojas;
– vaikų ligų gydytojai;
– gydytojas akušeris ginekologas;
– gydytojas chirurgas;
– gydytojai psichiatrai;
– gydytojai odontologai;
– psichologai;
– socialinis darbuotojas;
– psichikos sveikatos slaugytojas;
– odontologų padėjėjai;
– burnos higienistas;
– akušeriai
– bendrosios praktikos slaugytojai;
– bendrosios praktikos slaugytojų padėjėjai;
– kineziterapeutai;
– kiti darbuotojai.

 

 

Kiekvienam pacientui – savalaikė ir kokybiška būtinoji medicinos pagalba

 

Vizija: Tapti gydymo įstaiga, teikiančia būtinosios medicinos pagalbos paslaugas pagal Lietuvos ir Europos Tarybos Reglamento nustatytus reikalavimus, taikant pažangiausias moksliškai pagrįstas technologijas ir vaistus.

 

Misija: Mažinti Lietuvos žmonių mirtingumą nuo ūmių būklių, teikiant tik aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas

 

Strateginiai tikslai:

  • teikti kvalifikuotas kokybiškas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, atitinkančias reglamentuojančių dokumentų reikalavimus;
  • siekti optimalių diagnostikos, gydymo ir prevencijos rezultatų, atitinkančių pacientų ir visuomenės poreikius;
  • nuolat atnaujinti personalo įgūdžius teikiant būtinosios medicinos pagalbos paslaugas;
  • diegti įstaigoje naujas technologijas būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimui;
  • optimaliai patenkinti pacientų poreikius teikiant būtinąją medicinos pagalbos paslaugą;
  • kelti darbuotojų atsakomybę dirbti kokybiškai ir visiškai atsakyti už savo darbo rezultatus;
  • užtikrinti pacientų ir personalo saugą ir sveikatą bei nekenkti aplinkai;
  • pildyti būtinosios medicininės pagalbos teikimo lapus;
  • nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą;
  • aptarti ir įvertinti būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo kokybę ne rečiau kaip kartą per ketvirtį įstaigos gydymo taryboje.

 

VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovybė užtikrina, kad kokybės vadybos sistema nuolat gerinama, kad būtų užtikrintas tinkamas rezultatyvumas. Kokybės politika žinoma ir suprantama visiems įstaigos darbuotojams. Vadovybė įsipareigoja ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrėti kokybės politiką ir tikslus.

Skip to content