Menu Close

Viešieji pirkimai

2023 m. pirkimų planas

2022 m. pirkimų planas

Vykdomų viešųjų pirkimų stebėsena

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Informacija apie mažos vertės pradedamus pirkimus 2016 m.

Informacija apie sudarytas mažos vertės pirkimų sutartis 2016 m.

Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose ir pirkimuose gairės 2020-03-03

Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planai.

Techninių specifikacijų projektai

Supaparastintų atvirų konkursų sąlygos

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Planuojami pirkimai (CVP IS)

Ataskaitų viešinimas (CVP IS)

Skelbimų viešinimas (CVP IS)

Informacija apie mažos vertės pradedamus pirkimus 2015 m.

Informacija apie mažos vertės pirkimų nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 2015 m.

Informacija apie sudarytas mažos vertės pirkimų sutartis 2015 m.

Skip to content