Menu Close

Darbo grafikai

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS IR PADALINIŲ DARBO LAIKAS

Eilės. Nr.

Administracijos darbuotojo pavardė, arba padalinio pavadinimas

Kabineto Nr.

Darbo laikas

Telefono Nr.

1.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotoja medicinai

l.e. direktoriaus pareigas Laura Polikevičienė

215

I – IV – 08.00–17.00

V – 08.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

8 459 52588

2.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai

Laura Polikevičienė

215

I – IV – 8.00–17.00

V – 8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

8 459 52 588

3.

Buhalterija

212, 213A

I – IV – 8.00 – 17.00

V – 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

8 459 51 039

4.

Ūkio dalies vedėjas

Algis Petrauskas

I – IV – 8.00 – 17.00

V – 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

8 459 51 738

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE DIRBANČIŲ GYDYTOJŲ PACIENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS 

Eil nr. Gydytojo/slaugytojo vardas, pavardė Darbo vieta, kabineto nr. Darbo laikas
1. Virginija Ona Griškaitė

Šeimos gydytoja

 

Ramutė Repeikienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

204 kab., poliklinika  

II-IV 1100 – 1700

Pietų pertrauka

1400-1430

I,III 800 – 1400

Pietų pertrauka

1130-1200

 

 800 – 1400 arba

1100-1700

 

 

2. Asta Kamarauskienė

Šeimos gydytoja

 

Romualda Pakšienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

205 kab., poliklinika  

II, IV 800 – 1400

Pietų pertrauka

1200-1230

 

I, III 1100 – 1700

Pietų pertrauka

1400-1430

 

 800 – 1400 arba

1100 – 1700

 

3. Dovilė Kulbokienė

Šeimos gydytoja

 

Tatjana Vaičiūnienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

216 kab., poliklinika  

I-V 700 – 1330

Pietų pertrauka

1200-1230

 

4. Vida Pranckūnienė

Šeimos gydytoja

 

Oksana Jonušienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

207 kab., vaikų poliklinika  

1000-1600

II, III 800-1500

IV 1230-1700

900 – 1400 arba

1230-1700

Pietų pertrauka

1200-1230

 

5. Juzefa Štelemėkienė

Vidaus ligų gydytoja

 

Danguolė Petrulienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

207 kab., poliklinika  

 

I, II, IV,V  800 – 1608

Pietų pertrauka

1100-1130

 

6. Stasė Kaluinienė

Vaikų ligų gydytoja

 

Zina Belicienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

206 kab., vaikų poliklinika  

I, IV 1100-1700

II 800-1400

III 900-1500

V  800-1400 arba

1100-1700

Pietų pertrauka

1200-1230

 

7. Dalia Kaubrienė

Vaikų ligų gydytoja

 

Leta Vežienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

208 kab., vaikų poliklinika

 

800-1330

II, III 1100-1700

IV 800-1400

800-1400 arba

1100-1700

Pietų pertrauka

1200-1230

 

8.  

Vincas Dražba

Gydytojas chirurgas

 

103 kab., poliklinika  

I-V 0730-1330

Pietų pertrauka

1100-1130

 

9.  

Milda Narmontienė

Gydytoja akušerė ginekologė

 

116 kab., moterų konsultacija  

I-V- 0730-1430

Pietų pertrauka

1100-1130

 

10.  

Genovaitė Markevičiūtė

Gydytoja psichiatrė

 

111 kab., poliklinika  

I ir IV- 900-1200 nuotolinės konsultacijos

 

I ir IV- 1300 – 1600 pacientų priėmimas

 

Pietų pertrauka 1200-1230

 

11.  

Aurelija Kukenienė

Medicinos psichologė

 

110 kab., poliklinika  

I, II, IV,V

800-1600

Pietų pertrauka 1200-1230

 

 

 

12.  

Inesa Kaušinienė

Medicinos psichologė

 

110 kab., poliklinika Vaiko priežiūros atostogose
13.  

Kristina Juodeikė

Gydytoja psichiatrė

 

111 kab., poliklinika Vaiko priežiūros atostogose
14.  

Diana Aleknienė

Gydytoja odontologė

 

313 kab., poliklinika  

I-V – 800 – 1400

Pietų pertrauka 1100-1130

 

15.  

Aloyzas Neniškis

Gydytojas odontologas

 

314 kab., poliklinika  

I-V – 800 – 1400

Pietų pertrauka 1100-1130

 

16.  

Rima Skaržauskienė

Gydytoja odontologė

 

315 kab., poliklinika  

I-V – 800 – 1400

Pietų pertrauka 1100-1130

 

17.  

Gerda Vareikaitė

Socialinė darbuotoja

 

109 kab., poliklinika  

I-IV- 800-1700

V-800-1645

Pietų patrauka 1200-1245

 

18.  

Rita Adomelė

Burnos higienistė

 

307 kab., poliklinika I-V-800 – 1606

Pietų pertrauka 1100-1130

 

 

KAIMO AMBULATORIJOSE DIRBANTYS GYDYTOJAI IR JŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Eil nr.  Gydytojo/slaugytojo vardas, pavardė Darbo vieta Darbo laikas
1.  

Valentina Ryženok

Šeimos gydytoja

 

Daiva Aleknienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

Lidija Šlapelienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

Skapiškio Igno Vaitoškos ambulatorija,

Vilniaus g. 21, Skapiškis

Skapiškio ambulatorijos darbo laikas

I-V– 700-1500

 

Gyd. V. Ryženok pacientų priėmimo laikas

I-V 900-1300

 

2.  

Vladimiras Tichonovas

Šeimos gydytojas

 

Raimonda Gugytė

Šeimos gydytoja

 

Roma Baronaitė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

Rima Balevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

Subačiaus ambulatorija,

Biržų g. 8, Subačius.

Subačiaus ambulatorijos darbo laikas

I-V 700-1500

 

Gyd. V. Tichonovo pacientų priėmimo laikas

III 730-1230

 

Gyd. R. Gugytė pacientų priėmimo laikas

I,IV 1200-1500

3.  

Raimonda Gugytė

Šeimos gydytoja

 

Danguolė Bardauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

Elena Černiauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

Šimonių ambulatorija, Skapiškio g. 20, Šimonys. Šimonių ambulatorijos darbo laikas

I-V– 700-1500

 

Gyd. R. Gugytės pacientų priėmimo laikas

I, IV 800-1100

II, III,V 800-1300

 

 

KAIMO MEDICINOS PUNKTAI

Eil.
nr.
 Vardas, pavardė  Darbo vieta Darbo laikas
1. Danutė Juknevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

Adomynės medicinos punktas

A. Vilėniškio g . 8, Adomynės k.

 

 

 

 

Juodpėnų medicinos punktas,

K. Spaičio g. 7, Juodpėnų k.

 

 

I-V 800-1200

darbas med. punkte

 

I-V 1500-1630

iškvietimai, patronažai į namus

 

 

I-V 1300-1500

darbas medicinos punkte

2. Rita Žurauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Salamiesčio medicinos punktas

Biržų g. 38, Salamiesčio k.

 

 

 

Alizavos medicinos punktas

Berželių g. 12, Alizavos k.

I-V 1300-1500

darbas med. punkte

 

I-V 1500-1700

iškvietimai, patronažai į namus

 

I-V 800-1000

darbas medicinos punkte

 

I-V 1000-1200

iškvietimai, patronažai į namus

 

3.  

Rasa Grybauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

ir

Palmira Madeikienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

Noriūnų medicinos punktas,

Melioratorių g. 2, Noriūnų k.

 

I-V 800-1200

darbas medicinos punkte

 

I-V 1230-1600

iškvietimai, patronažai į namus

 

4. Rasa Grybauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Virbališkių medicinos punktas,

Lėvens g. 9, Virbališkių k.

 

I-V 800-1200

Darbas medicinos punkte

 

I-V 1300-1636

iškvietimai, patronažai į namus

 

5. Palmira Madeikienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Rudilių medicinos punktas,

Morkūniškio g. 19, Rudilių k.

 

I-V 800-1200

Darbas medicinos punkte

 

I-V 1300-1636

iškvietimai, patronažai į namus

 

6. Laima Morkūnienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Šepetos medicinos punktas,

Liepų g. 4-10, Šepetos k.

 

I-V 0800–1200

darbas medicinos punkte

 

I-V 1300-1636

iškvietimai,

patronažai į namus

 

7. Roma Baronaitė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

Lukonių medicinos punktas,

Beržytės g. 6, Lukonių k.

 

 

I – V 1300–1456

darbas medicinos punkte

 

 

PASTABA: Pietų pertrauka 30 min.

Likusiu nuo priėmimo laiku – iškvietimų aptarnavimas, medicininės dokumentacijos tvarkymas.

Skip to content