Menu Close

Darbo grafikai

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS IR PADALINIŲ DARBO LAIKAS

Eilės. Nr.

Administracijos darbuotojo pavardė, arba padalinio pavadinimas

Kabineto Nr.

Darbo laikas

Telefono Nr.

1.

Direktorė

Elona Brinkaitė

214 kab.

I – III 8:00–17.00

II – IV 08:00 – 18:00

V  08:00-13:00

Pietų pertrauka 12:00–12:45

0 459 46298

0 630 16843

2.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai

Laura Kaupienė

215 kab.

I – III 8:00–17.00

II – IV 08:00 – 18:00

V  08:00-13:00

Pietų pertrauka 12:00–12:45

0 459 52 588

3.

Buhalterija

212, 213A kab.

I – III 8:00–17.00

II – IV 08:00 – 18:00

V  08:00-13:00

Pietų pertrauka 12:00–12:45

0 459 51 039

4.

Ūkio skyrius

I – III 8:00–17.00

II – IV 08:00 – 18:00

V  08:00-13:00

Pietų pertrauka 12:00–12:45

0 459 51 738

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE DIRBANČIŲ GYDYTOJŲ PACIENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS 

Eil nr. Gydytojo/slaugytojo vardas, pavardė Kabineto numeris Darbo laikas
1.

Ieva Zailskaitė

Šeimos gydytoja

 

Zina Prudnikovienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

203 kab. I 800 – 1400

III 900 – 150

V 800 – 1400 arba 1100 – 1700

Pietų pertrauka

1200-1230

2.

Virginija Ona Griškaitė

Šeimos gydytoja

 

Felicija Butkienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

204 kab.  

I 900 – 1500

Pietų pertrauka

1200-1230

 

II,III 1100 – 1700

Pietų pertrauka

1130-1200

 

IV 0800 – 1400

Pietų pertrauka

1200-1230

 

V 800 – 1400 arba 1100 – 1700

Pietų pertrauka

1200-1230

3.

Asta Kamarauskienė

Šeimos gydytoja

 

Romualda Pakšienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

205 kab. I, III 0800 – 1400

Pietų pertrauka

1130-1200

 

II 0900 – 1500

Pietų pertrauka

1130-1200

 

IV 1100 – 1700

Pietų pertrauka

1400-1430

 

 800 – 1400 arba

1100 – 1700

 

4. Dovilė Kulbokienė

Šeimos gydytoja

 

Tatjana Vaičiūnienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

216 kab.  

I-V 700 – 1330

Pietų pertrauka

1200-1230

 

5. Vida Pranckūnienė

Šeimos gydytoja

 

Oksana Jonušienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

207 kab.  

I 0900-1600

II, III 800-1500

IV 1000-1700

900 – 1400 arba

1000-1700

Pietų pertrauka

1200-1230

 

6. Natalia Kartiecheva

Šeimos gydytojaGitana PocevičienėBendrosios praktikos slaugytoja
206 kab. I – V 1100-1448
7. Juzefa Štelemėkienė

Vidaus ligų gydytoja

 

Danguolė Petrulienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

207 kab.  

 

I 1000-1700

II, IV,V  800 – 1500

Pietų pertrauka

1100-1130

 

8. Stasė Kaluinienė

Vaikų ligų gydytoja

 

Zina Belicienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

206 kab.  

I, IV 1100-1700

II 800-1400

III 900-1500

V  800-1400 arba

1100-1700

Pietų pertrauka

1200-1230

 

9. Dalia Kaubrienė

Vaikų ligų gydytoja

 

Leta Vežienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

208 kab.

 

800-1330

II, III 1100-1700

IV 800-1400

800-1400 arba

1100-1700

Pietų pertrauka

1200-1230

 

10.  

Vincas Dražba

Gydytojas chirurgas

 

 

Zita Slėnienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

 

103 kab.  

 

I,II,III,IV 0730-1300

Pietų pertrauka

1130-1200

atostogauja 06.26 – 07.21

 

11. Paulius Bagurskas

Gydytojas chirurgas

 

 

Zita Slėnienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

103 kab.  

 

V 0900-1600

Pietų pertrauka

1300-1330

 

 

12.  

Milda Narmontienė

Gydytoja akušerė ginekologė

 

Sigita Patapavičienė

Akušerė

 

116 kab.  

I-V- 0730-1430

Pietų pertrauka

1100-1130

 

13.  

Genovaitė Markevičiūtė

Gydytoja psichiatrė

 

Inga Baronienė

Psichikos sveikatos slaugytoja 

 

111 kab.  

I ir IV- 900-1200 nuotolinės konsultacijos

 

I ir IV- 1300 – 1600 pacientų priėmimas

 

Pietų pertrauka 1200-1230

 

14.  

Aurelija Kukenienė

Medicinos psichologė

 

110 kab.  

I, II, IV,V

800-1600

Pietų pertrauka 1200-1230

 

 

 

15.  

Lina Maldūnienė

Medicinos psichologė

 

110 kab.  

 

III – 1000 – 1800

16.  

Eglė Raišienė

Medicinos psichiatrė

 

111 kab. III – 800 – 1600

Pietų pertrauka 1200-1230

17.  

Diana Aleknienė

Gydytoja odontologė

 

Lina Bartkevičienė

Odontologo padėjėja

 

313 kab.  

I-V – 800 – 1400

Pietų pertrauka 1100-1130

 

18.  

Vilma Ragauskienė

Socialinė darbuotoja

109 kab.  

I-III 800-1700

II-IV-800-1800

V 800-1300

Pietų patrauka 1300-1345

 

19.

Beta Muralytė

Burnos higienistė

307 kab. I-V-800 – 1606

Pietų pertrauka 1100-1130

 

20.

Daiva Aleknienė

Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose komandos koordinatorė

Tel. +370 656 01251

 

106 kab. I-V-800 – 1700

Pietų pertrauka 1200-1230

 

KAIMO AMBULATORIJOSE DIRBANTYS GYDYTOJAI IR JŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Eil Nr. Gydytojo/slaugytojo vardas, pavardė Darbo vieta
Darbo laikas Telefono Nr.
1.
Ieva Zailskaitė

Šeimos gydytoja

 

Lidija Šlapelienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Skapiškio Igno Vaitoškos ambulatorija,

Vilniaus g. 21, Skapiškis

Skapiškio ambulatorijos darbo laikas

II-IV– 800-1400

 

 

(0 459) 42123

 

2.
Vladimiras Tichonovas

Šeimos gydytojas

Raimonda Gugytė

Šeimos gydytoja

Roma Baronaitė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Rima Balevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Subačiaus ambulatorija,

Biržų g. 8, Subačius.

Subačiaus ambulatorijos darbo laikas

I-V 700-1500

 

Gyd. V. Tichonovo pacientų priėmimo laikas

III 730-1230

 

Gyd. R. Gugytė pacientų priėmimo laikas

I,IV 1200-1500

 

(0 459) 55343

3.
Raimonda Gugytė

Šeimos gydytoja

Danguolė Bardauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Elena Černiauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Šimonių ambulatorija, Skapiškio g. 20,

Šimonys.

Šimonių ambulatorijos darbo laikas

I-V– 700-1500

 

Gyd. R. Gugytės pacientų priėmimo laikas

I, IV 800-1100

II, III,V 800-1300

 

(0 459) 44243

KAIMO MEDICINOS PUNKTAI

Eil Nr. Gydytojo/slaugytojo vardas, pavardė Darbo vieta Darbo laikas Telefono Nr.
1. Danutė Juknevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Adomynės medicinos punktas

Adomo Vilėniškio g . 8, Adomynės k.

 

 

 

Juodpėnų medicinos punktas

Kazimero Spaičio g. 7, Juodpėnų k.

I-V 800-0954

darbas med. punkte

 

 

 

 

 

I-V 1420-1619

darbas medicinos punkte

(0 459) 43 427

 

 

 

 

 

(0 459) 42 730

2. Dalia Čiomanienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Salamiesčio medicinos punktas

Biržų g. 38, Salamiesčio k.

 

Alizavos medicinos punktas

Berželių g. 12, Alizavos k.

I-V

Kreiptis telefonu į Alizavos med. punkto slaugytoją

 

 

I,III,IV,V 800-1100

 

+370 614 89265

 

 

 

 

(0 459) 41 155

3.  

Palmira Madeikienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Noriūnų medicinos punktas

Melioratorių g. 2, Noriūnų k.

I,II,III,V 800-1000

darbas medicinos punkte

(0 459) 56 210
4. Virbališkių medicinos punktą aptarnauja Skapiškio ambulatorijos bendrosios praktikos slaugytojos Virbališkių medicinos punktas

Lėvens g. 9, Virbališkių k.

I-V

Kreiptis telefonu į Skapiškio ambulatoriją

 

(0 459) 42123

 

5. Palmira Madeikienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Rudilių medicinos punktas

Morkūniškio g. 19, Rudilių k.

IV 0700-1700

Darbas medicinos punkte

Pietų pertrauka 1200-1230

 

(0 459) 44 841
6. Šepetos medicinos punktas

Liepų g. 4-10, Šepetos k.

I-V 0800–1018

Kreiptis telefonu į registratūra

(0 459) 38 154
7. Roma Baronaitė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Lukonių medicinos punktas

Beržytės g. 6, Lukonių k.

I – V 1300–1456

Kreiptis telefonu į Subačiaus ambulatoriją

(0 459) 46 994

PASTABA: Pietų pertrauka 30 min.

Likusiu nuo priėmimo laiku – iškvietimų aptarnavimas, medicininės dokumentacijos tvarkymas.

Skip to content